Shqip

Mirësevini

VoxForge u themelua për të mbledhur fjalime të transkriptuara për përdorim në makina për njohjen e të folurit me kod burimor të hapur dhe falas (në Linux/Unix, Windows dhe Mac).  Ne do të vëmë në dispozicion të gjithë audio skedarët e depozituar nën licensën GPL dhe pastaj do t'i 'kompajlojmë' ato në Model Akustik për përdorim në makina për njohjen e të folurit me kod burimor të hapur siq janë CMU Sphinx, ISIP, Julius dhe HTK (shënim: HTK ka përhapje të kufizuar).

Pse na nevojiten GPL audio fjalime falas?

Shumica e Modeleve Akustike të përdorura nga makinat për njohjen e të folurit me ‘kod burimor të hapur’ (ose nga të folurit-në-tekst) janë "me kod burimor të mbyllur".  Ato nuk ju ofrojnë qasje në fjalimet audio dhe në transkripta (të njohura si Përmbledhje e të folurit apo vetëm Përmbledhje) që përdoren për krijimin e modelit akustik.

Arsyeja për këtë është se asnjë përmbledhje e të folurit që mund të përdoret në një formë të lehtë për të krijuar Modele Akustike për makina për njohjen e të folurit nuk gjendet falas.

Projektet me kod burimir të hapur janë të nevojshëm për mbështetjen e përmbledhjeve të të folurit që kanë licensë të kufizuar (dmth, NUK janë të lejuara ta shpërdajnë "kodin burimor" të të folurt në audio, por mund të shpërdajnë Modelin Akustik "të kompajluar").

Si mund të na ndihmoni?

Klikoni ikonën "Submit Speech Using Computer" për të mësuar se si të regjistroni të folurit në kompujterin tuaj dhe ta dërgoni atë në VoxForge.