Език

Добре дошли

VoxForge е създаден, за да събира транскрибирана реч за използване  в системи за разпознаване на реч с безплатен и с отворен код (Free and Open Source) (за Linux / Unix, Windows и Mac). 
 
Ние ще предоставим всички записани аудио файлове под GPL лиценз и след това ще ги превърнем в акустични модели за работа с Open Source системи за разпознаване на реч като Sphinx, ISIP, Julius и HTK (Забележка: HTK е с ограничения на лиценза за разпространение).

Защо имаме нужда от безплатна  аудио реч под GPL лиценз ?

Повечето акустични модели, използвани от „Open Source“ системи за разпознаване на реч (или превръщане на реч в текст), са „затворен код“. Те не ви дават достъп до аудио речта и транскрипцията й (наречена речев корпус или корпуси), използвана за създаване на акустичен модел. 
 
Причината за това е, че няма безплатен речев корпус  във форма, която лесно може да се използва за създаване на акустична модели за системи за разпознаване на реч. Open Source проектите са принудени да купуват речеви корпуси, които имат ограничено лицензиране (т.е.  не са  разрешава да се разпространяват речевите корпуси използвани като "източник", но може да разпространяват "съставените" акустични модели).

Как можете да помогнете? 

Щракнете върху иконата Качете реч като използвате компютъра си, за да научите как да запишете речта си на вашия компютър и да я предоставите на VoxForge.