زبان

پروژه وکس‌فرج برای جمع‌آوری گفتار و متون مربوطه برای استفاده در نرم‌افزارهای تشخیص گفتار رایگان و متن‌باز در لینوکس، ویندوز و مک ایجاد شده است. 

این پروژه تمامی فایل‌های صوتی ارسالی را تحت پروانهٔ عمومی همگانی گنو منتشر می‌کند. سپس این فایل‌ها به مدل‌های صوتی برای استفاده در نرم‌افزارهای متن‌باز تشخیص گفتار (مانند CMU اسفینکس، ISIP، جولیوس، HTK و Kaldi) تبدیل شده و در دسترس همه قرار می‌گیرد.

چرا گفتار باید تحت پروانهٔ عمومی همگانی گنو منتشر شود؟

اکثر مدل‌های صوتی که توسط نرم‌افزارهای متن‌باز تولید می‌شود دارای کد بسته می‌باشند و عموماً فایل‌های صوتی و متون مربوطه که برای تولید این مدل‌ها استفاده شده است، خارج از دسترس همگانی می‌باشد. 

علت این امر آن است که نرم‌افزارهای رایگان و متن‌باز باید پیکره‌های گفتار را به صورت مجزا خریداری نمایند و اکثر این پیکره‌ها دارای پروانه بسیار محدود کننده‌ای هستند. البته چندین مورد استثنا هم وجود دارد که پیکره گفتار به صورت رایگان در دسترسی می‌باشد، ولی اکثراً اینطوری نیست.

شما چطور می‌توانید در این پروژه مشارکت نمایید؟

صدای خودتان را موقعی که یک متن مشخص را می‌خوانید ضبط کرده و برای ما بفرستید

سایر انتخاب‌ها