Shqip

Shkarkimet – Shqip

Nuk ka asnjë model akustik Shqip të shkarkuar... ne kemi nevojë për më shumë fjalime!

Ju lutemi kontribuoni!

Speech Audio File Repository:

Metrics

Audio Contributions (as of Mon 25 Jan 2021 01:00:03 AM EST):
User or Audio Source   Minutes % of total % of Rel 1.0 Goal
                 submitted    (140 hours)
--------------------   ------- ---------- -----------------
ajashari          17.1    58.1%       0.20%
anonymous          2.8    9.4%       0.03%
DianaXhymshiti        0.8    2.6%       0.01%
dxhymshiti          1.0    3.4%       0.01%
EnverXhymshiti        1.2    4.2%       0.01%
Mirdon            2.5    8.6%       0.03%
Reshat            1.2    3.9%       0.01%
SafeteXhymshiti       1.2    4.1%       0.01%
str8             1.7    5.7%       0.02%

Total Minutes Total Hours  % of 140 hour goal
------------- -----------  ------------------
     29.5     0.5        0.35%
 

Comments