Dutch Speech Files

Nested
xymedia-20160304-yym
User: speechsubmission
Date: 3/23/2016 7:59 pm
Views: 3166
Rating: 0
User Name:xymedia

Speaker Characteristics:

Gender: mannelijk
Age Range: volwassen
Language: NL
Pronunciation dialect: algemeen Nederlands

Recording Information:

Microphone make: n/a
Microphone type: microfoon in laptop
Audio card make: unknown
Audio card type: unknown
Audio Recording Software: VoxForge Speech Submission Application
O/S:

File Info:

File type: wav
Sampling Rate: 48000
Sample rate format: 16
Number of channels: 1

Prompts:


nl-0261 De soldaten van het Romeinse leger werden uitbetaald in zout,
nl-0262 Het woord salaris is daarvan afgeleid.
nl-0263 Aan dat organisme zijn geen verschillende organen te onderscheiden.
nl-0264 Deze functionaliteit is niet in elke tekstverwerker aanwezig.
nl-0265 Het woord aalmoes heeft soms een pejoratieve betekenis.
nl-0266 Deze ontwikkeling leidde tot een aantal sociale wetten.
nl-0267 Men volgde een geheel andere productiewijze.
nl-0268 Personen die in hun dagelijks beroep verplicht zijn tot geheimhouding.
nl-0269 In essentie gaat het hier om een chemische reactie.
nl-0270 De kwestie kwam voor het Hof van Cassatie.

License:


Copyright 2016 Free Software Foundation

These files are free software: you can redistribute them and/or modify
them under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.

These files are distributed in the hope that they will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with these files. If not, see http://www.gnu.org/licenses/.


xymedia-20160304-yym.tgz

--- (Edited on 3/23/2016 7:59 pm [GMT-0500] by speechsubmission) ---

PreviousNext