Dutch Speech Files

Flat
xymedia-04032016
User: speechsubmission
Date: 4/8/2016 5:47 am
Views: 3855
Rating: 0
Speaker Characteristics:

Gender: [male];
Age range: [adult];
Language: [NL];
Pronunciation dialect: [algemeen nederlands].

Recording Information (don't worry if you can't find some of this information):

Microphone make: [(inbuilt)];
Microphone type: [dynamic|field recorder];
Audio card make: [zoom h4n];
Audio card type: [|usb]
Audio Recording Software: [Audacity rel 2.1.1];
O/S: [W10].

File Info:

File type: [WAV];
Sampling rate: [48kHz];
Sample rate format: [16bit];
Number of channels: [1];
Audio Processing: [n]


Prompts:


nl7-01 Mijn favoriete programma begint om vijf over half elf.
nl7-02 Het scherm van mijn laptop heeft een lagere resolutie.
nl7-03 Gebruik je automatische hoofdstuknummering?
nl7-04 Bij de eerste ontmoeting was er al een klik.
nl7-05 Voor je voetnoten moet je een kleiner lettertype gebruiken.
nl7-06 De achtertuin is twaalf meter diep.
nl7-07 Kun je die webpagina voor mij in kleur afdrukken?
nl7-08 Met behulp van het contextmenu kun je eenvoudig de lettergrootte veranderen.
nl7-09 Het is meestal beter de bestaande stijlen aan te passen.
nl7-10 Na deze eerste ronde volgen er nog twee.
nl7-11 Haar verzekeraar betrachtte veel coulance bij de afwikkeling van de claim.
nl7-12 Vergeet je rekenmachine niet!
nl7-13 Door die vertraging hebben we onze aansluiting gemist.
nl7-14 Welk tekenprogramma gebruik je hiervoor?
nl7-15 Dankzij de euro behoren wisselkoersen en dus ook transactiekosten tot het verleden.
nl7-16 Mijn nieuwe browser maakt gebruik van tabbladen.
nl7-17 Verordeningen, richtlijnen en beschikkingen moeten worden gemotiveerd.
nl7-18 Mevrouw Fokker heeft momenteel een bespreking.
nl7-19 Heb je die site van gisteren opgenomen in je bladwijzers?
nl7-20 De keuken is circa drie bij zes.
nl7-21 De notitie bevatte het interne beleid van de instelling.
nl7-22 Ik kan mijn liniaal en mijn vergrootglas niet meer vinden.
nl7-23 In voetnoot zeven staat onbegrijpelijke wartaal.
nl7-24 De werkzaamheden vinden plaats tussen negen en veertien december.
nl7-25 Er is een balkon van vier vierkante meter.
nl7-26 Een richtlijn dient te leiden tot tijdige en correcte implementatie.
nl7-27 Ik wil dit tabblad afsluiten.
nl7-28 Er was volgens de psychiater sprake van een intens psychisch lijden.
nl7-29 Met welke functietoets start ik de spellingcontrole?
nl7-30 De niet-naleving van deze vormen leidt tot nietigheid.
nl7-31 De bewezenverklaring was onvoldoende met redenen omkleed.
nl7-32 Er zaten diepe krassen in het bureaublad.
nl7-33 Een beknopte inhoudsopgave zou wel zo handig zijn.
nl7-34 Het Europees Parlement wil de administratieve lasten minimaliseren.
nl7-35 In de lobby van het hotel was draadloos internet aanwezig.
nl7-36 In de verte ontwaarde hij een vierwielig motorvoertuig.
nl7-37 De politica wilde het maatschappelijk rendement maximaliseren.
nl7-38 Zal spraakherkenning ooit gebruik van het toetsenbord uitbannen?
nl7-39 De kamer van de heer Janssen zit twee deuren verder.
nl7-40 Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw bijdrage.

License:


Copyright (C) 2016 Paul Malherbe

These files are free software; you can redistribute them and/or
modify them under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation;version 3

These files are distributed in the hope that they will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see http://www.gnu.org/licenses/.


xymedia-04032016.tgz

--- (Edited on 4/8/2016 5:47 am [GMT-0500] by speechsubmission) ---

PreviousNext