Dutch Speech Files

Flat
xymedia-20160304-yji
User: speechsubmission
Date: 3/23/2016 7:59 pm
Views: 3156
Rating: 0
User Name:xymedia

Speaker Characteristics:

Gender: mannelijk
Age Range: volwassen
Language: NL
Pronunciation dialect: algemeen Nederlands

Recording Information:

Microphone make: n/a
Microphone type: microfoon in laptop
Audio card make: unknown
Audio card type: unknown
Audio Recording Software: VoxForge Speech Submission Application
O/S:

File Info:

File type: wav
Sampling Rate: 48000
Sample rate format: 16
Number of channels: 1

Prompts:


nl-0835 In reactie op dit verzoek heb ik de termijn verlengd.
nl-0836 Eventuele vervanging van het systeem moet binnen het beschikbare budget passen.
nl-0837 Wat is precies met de meevaller gebeurd?
nl-0838 Dit structurele voordeel is ingezet ter dekking van de incidentele meerkosten.
nl-0839 Op korte termijn wordt een beperkte stijging van de tarieven voorzien.
nl-0840 We gaan de Belgische militairen in Afghanistan niet belasten met bezoekers.
nl-0841 De toename van illegale slachtingen is mij bekend.
nl-0842 In welke sectoren zijn er tegenvallers en wat zijn de oorzaken daarvan?
nl-0843 Deze vloeien voort uit de wetgeving.
nl-0844 In zevenenvijftig gevallen is sprake van een gelijkblijvend aantal.

License:


Copyright 2016 Free Software Foundation

These files are free software: you can redistribute them and/or modify
them under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.

These files are distributed in the hope that they will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with these files. If not, see http://www.gnu.org/licenses/.


xymedia-20160304-yji.tgz

--- (Edited on 3/23/2016 7:59 pm [GMT-0500] by speechsubmission) ---

PreviousNext