Dutch Speech Files

Flat
xymedia-20160304-yid
User: speechsubmission
Date: 3/23/2016 7:59 pm
Views: 2857
Rating: 0
User Name:xymedia

Speaker Characteristics:

Gender: mannelijk
Age Range: volwassen
Language: NL
Pronunciation dialect: algemeen Nederlands

Recording Information:

Microphone make: n/a
Microphone type: microfoon in laptop
Audio card make: unknown
Audio card type: unknown
Audio Recording Software: VoxForge Speech Submission Application
O/S:

File Info:

File type: wav
Sampling Rate: 48000
Sample rate format: 16
Number of channels: 1

Prompts:


nl-0505 Zou dat de gelukzalige grijns van Pietje kunnen verklaren?
nl-0506 In de woonkamer was de toestand al niet veel beter.
nl-0507 De bezoekers konden de gegevens raadplegen op het grote beeldscherm.
nl-0508 Het staat sinds vandaag in de Trouw.
nl-0509 De software van hem zorgde voor problemen.
nl-0510 Zij waren het slachtoffer geworden van een arbitraire en onevenredige inmenging.
nl-0511 De loutere beschikbaarstelling van fysieke installaties als zodanig.
nl-0512 Zij konden niet worden geacht tot de privésfeer van het hotel te behoren.
nl-0513 Wij zijn open van negen tot twaalf uur.
nl-0514 Ook de tuindeur in de keuken stond wagenwijd open

License:


Copyright 2016 Free Software Foundation

These files are free software: you can redistribute them and/or modify
them under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.

These files are distributed in the hope that they will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with these files. If not, see http://www.gnu.org/licenses/.


xymedia-20160304-yid.tgz

--- (Edited on 3/23/2016 7:59 pm [GMT-0500] by speechsubmission) ---

PreviousNext