Dutch Speech Files

Flat
Willem-20130326-ktu
User: speechsubmission
Date: 3/31/2013 5:26 pm
Views: 2050
Rating: 0
User Name:Willem

Speaker Characteristics:

Gender: mannelijk
Age Range: volwassen
Language: NL
Pronunciation dialect: algemeen Nederlands

Recording Information:

Microphone make: n/a
Microphone type: webcam microfoon
Audio card make: unknown
Audio card type: unknown
Audio Recording Software: VoxForge Speech Submission Application
O/S:

File Info:

File type: wav
Sampling Rate: 48000
Sample rate format: 16
Number of channels: 1

Prompts:


nl-0850 Welk abstractieniveau zal worden gehanteerd?
nl-0851 In de praktijk wordt de werkwijze gevolgd die is voorgeschreven.
nl-0852 In het kader van het referentie-onderzoek vinden diverse consultatierondes plaats.
nl-0853 Hoe verloopt het transport van de dieren sinds de aanpassing van de voorschriften?
nl-0854 In een beperkt aantal gevallen is er twijfel.
nl-0855 Hoe ziet het vervolgtraject er uit?
nl-0856 De kennis die de analyse oplevert vormt de input.
nl-0857 Er werden minder inkomsten verkregen dan aanvankelijk geraamd was.
nl-0858 Het opstellen van een ontwerp van een nieuwe wet bevindt zich nog in de ambtelijke fase.
nl-0859 In de rechtspraak inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen zijn toetsingscriteria aangegeven.

License:


Copyright 2013 Free Software Foundation

These files are free software: you can redistribute them and/or modify
them under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.

These files are distributed in the hope that they will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with these files. If not, see http://www.gnu.org/licenses/.


Willem-20130326-ktu.tgz

--- (Edited on 3/31/2013 5:26 pm [GMT-0500] by speechsubmission) ---

PreviousNext