Dutch Speech Files

Flat
Harm-20141218-oqv
User: speechsubmission
Date: 5/5/2015 6:31 am
Views: 3370
Rating: 0
User Name:Harm

Speaker Characteristics:

Gender: mannelijk
Age Range: volwassen
Language: NL
Pronunciation dialect: algemeen Nederlands

Recording Information:

Microphone make: n/a
Microphone type: headsetmicrofoon (USB)
Audio card make: unknown
Audio card type: unknown
Audio Recording Software: VoxForge Speech Submission Application
O/S:

File Info:

File type: wav
Sampling Rate: 48000
Sample rate format: 16
Number of channels: 1

Prompts:


nl-0439 De beste plaatsen vooraan waren voor de hoogwaardigheidsbekleders.
nl-0440 Zijn recente daden komen mij onvoldoende doordacht voor.
nl-0441 Zes plus een is zeven.
nl-0442 Het onherkenbaar maken van het gelaat accentueerde het onrechtmatige karakter van de uitzending.
nl-0443 Het recht van de filmproducent is qua inhoud beperkter.
nl-0444 Literaire mystificatie is het spiegelbeeld van plagiaat.
nl-0445 Dit geldt voor degene wiens verhaal of subrogatie door de vorige leden wordt uitgesloten.
nl-0446 Het complex besloeg een oppervlakte van circa tachtig hectare.
nl-0447 Men heeft gepoogd de diverse soorten verhoudingen te rubriceren
nl-0448 Bij een aanvaring door toeval, wordt de schade gedragen door hen, die haar hebben geleden.

License:


Copyright 2014 Free Software Foundation

These files are free software: you can redistribute them and/or modify
them under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.

These files are distributed in the hope that they will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with these files. If not, see http://www.gnu.org/licenses/.


Harm-20141218-oqv.tgz

--- (Edited on 5/5/2015 6:31 am [GMT-0500] by speechsubmission) ---

PreviousNext