Dutch Speech Files

Flat
anonymous-20130912-smc
User: speechsubmission
Date: 9/14/2013 5:32 am
Views: 2070
Rating: 0
User Name:anonymous

Speaker Characteristics:

Gender: mannelijk
Age Range: volwassen
Language: NL
Pronunciation dialect: algemeen Nederlands

Recording Information:

Microphone make: n/a
Microphone type: webcam microfoon
Audio card make: unknown
Audio card type: unknown
Audio Recording Software: VoxForge Speech Submission Application
O/S:

File Info:

File type: wav
Sampling Rate: 48000
Sample rate format: 16
Number of channels: 1

Prompts:


nl-0856 De kennis die de analyse oplevert vormt de input.
nl-0857 Er werden minder inkomsten verkregen dan aanvankelijk geraamd was.
nl-0858 Het opstellen van een ontwerp van een nieuwe wet bevindt zich nog in de ambtelijke fase.
nl-0859 In de rechtspraak inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen zijn toetsingscriteria aangegeven.
nl-0860 Welke sanctiemaatregel kan worden genomen en door wie?
nl-0861 In de praktijk zijn daarvan ook voorbeelden.
nl-0862 Een Europese strategie voor kinderen.
nl-0863 Een vrachtwagen reed een stuk kabel los dat tussen twee gevels was gespannen.
nl-0864 Het incident deed zich rond tien uur voor.
nl-0865 Na de ontmanteling wordt de bom op de Maasvlakte tot ontploffing gebracht.

License:


Copyright 2013 Free Software Foundation

These files are free software: you can redistribute them and/or modify
them under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.

These files are distributed in the hope that they will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with these files. If not, see http://www.gnu.org/licenses/.


anonymous-20130912-smc.tgz

--- (Edited on 9/14/2013 5:32 am [GMT-0500] by speechsubmission) ---

PreviousNext