Bulgarian Speech Files

Flat
Vlad_Cepesh-20120512-dpr
User: speechsubmission
Date: 6/17/2014 10:26 am
Views: 3276
Rating: 0
User Name:Vlad_Cepesh

Speaker Characteristics:

Gender: Мъж
Age Range: Младеж/Девойка
Language: BG
Pronunciation dialect: Източни говори (на изток от 'я'-товата граница – на 'я')

Recording Information:

Microphone make: n/a
Microphone type: неизвестен
Audio card make: unknown
Audio card type: unknown
Audio Recording Software: VoxForge Speech Submission Application
O/S:

File Info:

File type: wav
Sampling Rate: 48000
Sample rate format: 16
Number of channels: 1

Prompts:


bg-0020 Тя прекарва бременността в мечти за бебето.
bg-0021 За нея е облекчение да ги осъзнае съвсем ясно и да ги излее в разговор.
bg-0022 Родителите имат свои нужди.
bg-0023 Криеше се зад един шкаф онемяла от страх.
bg-0024 Вие знаете повече, отколкото предполагате.
bg-0025 Понякога се наблюдава друг вид промяна в настроението.
bg-0026 Да е лоялен служител и да има желание да се развива в бизнес среда.
bg-0027 Болести на черния дроб - злоба, желание да се разруши това, което не ти допада.
bg-0028 Смесването на различни напитки е страст.
bg-0029 Подобна строгост е част от родителската любов.

License:


Copyright 2012 Асоциация за свободен софтуеър

These files are free software: you can redistribute them and/or modify
them under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.

These files are distributed in the hope that they will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with these files. If not, see http://www.gnu.org/licenses/.


Vlad_Cepesh-20120512-dpr.tgz
PreviousNext