Bulgarian Speech Files

Flat
FF-20131202-xng
User: speechsubmission
Date: 6/17/2014 10:25 am
Views: 3224
Rating: 0
User Name:FF

Speaker Characteristics:

Gender: Мъж
Age Range: Възрастен
Language: BG
Pronunciation dialect: Западни говори (на запад от 'я'-товата граница – на 'е')

Recording Information:

Microphone make: n/a
Microphone type: Вграден в лаптопа микрофон
Audio card make: unknown
Audio card type: unknown
Audio Recording Software: VoxForge Speech Submission Application
O/S:

File Info:

File type: wav
Sampling Rate: 48000
Sample rate format: 16
Number of channels: 1

Prompts:


bg-0005 Мисля, че предаването" Гласове" беше не много добро и не много умело като реализация, но носеше някакъв дух.
bg-0006 Разходката в градината е една от наградите за добро поведение.
bg-0007 Не мога да пея или да танцувам, но си имам начини. - Той млъкна и спря.
bg-0008 Бракът е тайнство голямо и никой не може да го разтръгне, ако няма законни причини.
bg-0009 Беше кротък, работлив и затворен човек.
bg-0010 Какво ще кажеш? — попита ме тя, след като излезе от спалнята ми в един и половина.
bg-0011 Те доплуваха само на около метър и половина и спряха, като го гледаха с тъмните си, умни очи.
bg-0012 Естествено поднасят се с порция пържени картофки.
bg-0013 Но усещам как шари по аквариума.
bg-0014 Доколкото разбрах, взели са всичко почти без пари.

License:


Copyright 2013 Асоциация за свободен софтуеър

These files are free software: you can redistribute them and/or modify
them under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.

These files are distributed in the hope that they will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with these files. If not, see http://www.gnu.org/licenses/.


FF-20131202-xng.tgz
PreviousNext