Albanian Speech Files

Nested
anonymous-20151208-hli
User: speechsubmission
Date: 1/26/2016 7:42 am
Views: 3296
Rating: 0
User Name:anonymous

Speaker Characteristics:

Gender: Mashkull
Age Range: I rritur
Language: SQ
Pronunciation dialect: Gjuhë standarde

Recording Information:

Microphone make: n/a
Microphone type: WebCam
Audio card make: unknown
Audio card type: unknown
Audio Recording Software: VoxForge Speech Submission Application
O/S:

File Info:

File type: wav
Sampling Rate: 48000
Sample rate format: 16
Number of channels: 1

Prompts:


sq-0040 Në rregull, mirë u pafshim.
sq-0041 Si jeni me shëndet.
sq-0042 Të telefonoj më vonë.
sq-0043 Shihemi më vonë.
sq-0044 Prej nga jeni ju.
sq-0045 Unë vi nga Tirana.
sq-0046 Gjilani është një qyteti i bukur.
sq-0047 Durrësi është qytet bregdetar.
sq-0048 Prizreni është një qytet historik.
sq-0049 Më falni, ku mund ta gjej sheshin 'Skënderbeu'.

License:


Copyright 2015 Free Software Foundation

These files are free software: you can redistribute them and/or modify
them under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.

These files are distributed in the hope that they will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with these files. If not, see http://www.gnu.org/licenses/.


anonymous-20151208-hli.tgz
PreviousNext