Albanian Speech Files

Flat
ajashari-20140211-brm
User: speechsubmission
Date: 6/13/2014 2:13 pm
Views: 3642
Rating: 0
User Name:ajashari

Speaker Characteristics:

Gender: Mashkull
Age Range: I rritur
Language: SQ
Pronunciation dialect: Gjuhë standarde

Recording Information:

Microphone make: n/a
Microphone type: WebCam
Audio card make: unknown
Audio card type: unknown
Audio Recording Software: VoxForge Speech Submission Application
O/S:

File Info:

File type: wav
Sampling Rate: 48000
Sample rate format: 16
Number of channels: 1

Prompts:


sq-0011 Zyrtarisht Republika e Shqipërisë, është shtet i pavarur në Evropën Juglindore.
sq-0012 Disa historianë besojnë se Ilirët ishin trashëgimtarët e vetëm të Pellazgëve, banorët më të lashtë të siujdhesës Ballkanike.
sq-0013 Shqiponjat dallojnë nga zogjtë e tjerë grabitqarë ngase janë shumë të mëdha.
sq-0014 Çfarë jeni duke kërkuar.
sq-0015 Si quheni.
sq-0016 Shqiponjat janë më të fuqishme si dhe kanë kokën dhe sqepin më të rëndë.
sq-0017 Kompjuteri është një makinë llogaritëse e sofistikuar.
sq-0018 Emri im është Dardan.
sq-0019 Sot është ditë e bukur me diell.
sq-0020 Nesër do të bie shi.

License:


Copyright 2014 Free Software Foundation

These files are free software: you can redistribute them and/or modify
them under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.

These files are distributed in the hope that they will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with these files. If not, see http://www.gnu.org/licenses/.


ajashari-20140211-brm.tgz
PreviousNext