Guia per a enregistrar

Entorn silenciós

Abans que comenceu, hauríeu d'assegurar-vos que l'entorn és tant silenciós com sigui possible. Comproveu que no se sentin música de fons, ventiladors, aire condicionat, microones, TV ni altres fonts de soroll. Apagueu també els altaveus mentre estigueu enregistrant, per evitar realimentació acústica en les vostres gravacions.

Ajust del micròfon

A continuació hauríeu d'ajustar el micròfon de manera que reculli la veu de forma òptima.

Si utilitzeu un micròfon incorporat als auriculars, hauria de ser fàcil. El micròfon hauria d'estar una mica sota i cap al costat de la boca (de manera que no enregistri el soroll de la respiració), i no més de 1 o 2 cm allunyat.

Si utilitzeu un micròfon independent és important assegurar-vos que la distància de la boca al micròfon no variï durant una mateixa gravació.

Nivells de volum

Volum correcte

Mireu la visualització de la forma d'ona de la gravació. La veu hauria de ser suficientment alta de manera que les seccions on parleu omplin entre una quarta part i la meitat de l'alçada del rectangle.

Volum massa alt

Si les ones se surten del retangle negre o surt un avís de volum massa elevat, reduïu el volum del micròfon i torneu a enregistrar la frase.

Volum massa baix

El volum tampoc ha de ser tant baix que no es puguin apreciar les ones. Si això passa, incrementeu el volum i torneu a enregistrar la frase.

Comments